Vi erbjuder ett brett sortiment av grus, sand och krossmaterial. Materialet levereras med tippbil hela vägen fram till din dörr. Vi levererar fyllnadsmassa efter dina behov.

Tjänster

 • transportera bort fyllnadsmassor
 • spridning av väggrus
 • sand till sandlåda
 • jord till gräsmatta
 • makadam till husgrund
 • singel till grusgång
 • kullersten

Material/Försäljning

 • sandningsand för vintern
 • matjord
 • singel (0-16 mm, 8-16 mm och 16-32 mm)
 • 0-32 mm grövre väggrus
 • 0-8 mm så kallad stenmjöl som används som underlag till plattgångar mm.
 • anläggningsmaterial

Vinterväghållning

 • plogning (vi plogar små som stora ytor)
 • sandning (på vintern sandar och saltar vi vägar, parkeringsplatser med mera)

Fordon och maskiner

 • väghyvlar
 • lastmaskiner
 • tippbil
 • buskröjare
 • sorteringsverk

Kontakta oss så hjälper vi dig.